Het inrichten van een parkeerobject is een "parkeer"vak apart. Door onze jarenlange ervaring en kennis kunnen wij voor u het traject van auto- en voetgangersrouting kompleet uit handen nemen. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de inrichting zo te maken dat de beheerder c.q. exploitant niet aansprakelijk gesteld kan worden bij eventuele voorrangsvraagstukken.

Doordat wij bijna alles in eigen beheer kunnen ontwerpen, produceren en monteren heeft u als klant het grote voordeel dat er korte communicatielijnen gevoerd kunnen worden waardoor er niet alleen snel ingespeeld kan worden op actuele situaties, maar ook de kostenstroom tot een minimum beperkt kan worden.

Wij werken o.a. voor Q-Park, ParkKing en locale overheden. Klik op een van de kopregels aan de linkerkant en bekijk onze portfolio. Wellicht kunnen wij ook uw routing uitstippelen.

Promotion Design BV - Rafaëlweg 30 - 6114 BZ Susteren
Tel +31 (0)46 449 7175 Fax +31 (0)49 449 7184 E-mail